Wings 3D Windows 7 32/64 bit

Wings 3D Windows 7

Wings 3D Windows 7 مدل سازی ابتدایی را انجام می دهد، بافت ها را تحمیل می کند. شما می توانید اشکال، مدل ها را در فرمت سه بعدی ویرایش کنید. تعداد چند ضلعی ها می تواند از حداقل تا میانگین متوسط باشد.

ممکن است اقدامات مختلف انجام شود: پوسته پوسته شدن، چرخش، برداشت، چسباندن، ترکیب کردن، حرکت دادن. آینه مجازی برای مدل سازی متقارن اجازه می دهد. تعویض بین روش های ویرایش با استفاده از تجهیزات جانبی انجام می شود. این برنامه عملکرد پیش نمایش فایل پردازش را دارد. تو می توانی دانلود رایگان Wings 3D آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Wings 3D

دانلودScreenshot Wings 3D Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. BlenderBlender
  3. DAZ StudioDAZ Studio
  4. FreeCADFreeCAD
  5. SketchUpSketchUp
  6. ZWCADZWCAD
نظرات