FileMon Windows 7 32/64 bit

FileMon Windows 7

FileMon Windows 7 - یک ابزار مفید که می تواند فایل هایی را که ناکارآمد هستند و سیستم را بارگیری می کنند شناسایی کند. آهنگ هایی که معمولا برای فعالیت کاربر نامرئی هستند و فرآیندهای پنهان را نشان می دهد که به طور معمول موجب یخ زدن ثابت می شود.

این برنامه قادر به نشان دادن فرایند سرقت اطلاعات از یک کامپیوتر است، ایجاد جاسوسی، سازماندهی نامه به طور مستقیم از یک لپ تاپ بدون اطلاع مالک. به طور دوره ای، این نرم افزار اطلاعاتی را برای بهینه سازی سیستم به طور بالقوه مفید می سازد. نرم افزار به مدیران سیستم توصیه می شود. تو می توانی دانلود رایگان FileMon آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی FileMon

Screenshot FileMon Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. AutoHotkeyAutoHotkey
  3. FotoSketcherFotoSketcher
  4. Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware
  5. Process MonitorProcess Monitor
  6. Security Task ManagerSecurity Task Manager
نظرات