Security Task Manager Windows 7 32/64 bit

Security Task Manager Windows 7

Security Task Manager Windows 7 - تجزیه و تحلیل فرایندهای راه اندازی شده در سیستم برای شناسایی موارد مخرب. هر یک از این فرایند در مقیاس 0 تا 100 رتبه بندی شده است، با استفاده از امتیاز جامعه به عنوان پایه.

استفاده از سرویس VirusTotal، که امنیت یک فایل اجرایی اجرا شده توسط آنتی ویروس را ارزیابی می کند، پشتیبانی می شود. با استفاده از این برنامه، کاربر می تواند فایل های پنهان در حال اجرا را شناسایی کند که بر عملکرد کامپیوتر اثر منفی داشته باشد: تبلیغ کنندگان، معدنچیان، جاسوسان. تو می توانی دانلود رایگان Security Task Manager آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Security Task Manager

دانلودScreenshot Security Task Manager Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. AnVir Task ManagerAnVir Task Manager
  3. Free Alarm ClockFree Alarm Clock
  4. MSI Gaming AppMSI Gaming App
  5. Process ExplorerProcess Explorer
  6. System ExplorerSystem Explorer
نظرات