CBR Reader Windows 7 32/64 bit

CBR Reader Windows 7

CBR Reader Windows 7 - یک برنامه تخصصی برای کمیک خواندن سریع و راحت. عملکرد کلید ترکیبی یکپارچه، توانایی تبدیل منبع.

این نرم افزار از بسیاری از فرمت های منبع پشتیبانی می کند. اکثر آنها در نوع فایل CBR توزیع می شوند. این ابزار از cb7، cbt، cba پشتیبانی می کند. این ابزار با سادگی منطقه کاری مشخص می شود که عناصر غیر ضروری را ندارد. برای تبدیل صفحات کمیک، می توانید از دکمه های ماوس، صفحه کلید استفاده کنید. ترکیبات کلید از پنجره های عملکرد خاصی استفاده می کنند. فایل ها را می توان به IPG، IPEG تبدیل کرد. تو می توانی دانلود رایگان CBR Reader آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی CBR Reader

Screenshot CBR Reader Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. Sumatra PDFSumatra PDF
  3. PDF ReaderPDF Reader
  4. CDisplayCDisplay
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. OneDriveOneDrive
نظرات