RMClock Windows 7 32/64 bit

RMClock Windows 7

RMClock Windows 7 - برنامه ای برای تغییر مقادیر ثبت پردازنده در زمان واقعی. این برنامه، پارامترهای بار هسته را تجزیه و تحلیل می کند، فرکانس ساعت و پارامترهای ولتاژ را بسته به بار واقعی تنظیم می کند.

این ابزار قادر است نوع پردازنده مورد استفاده را تعیین کند، شامل یک حالت پیکربندی دستی، مقادیر سنسورهای دما به طور جداگانه برای هر هسته را نشان می دهد. این برنامه قادر به عملکرد خودکار است، می تواند عملکرد سیستم را بهبود بخشد و مصرف برق را به دلیل تغییر پویا در بار فعلی کاهش دهد. تو می توانی دانلود رایگان RMClock آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی RMClock

Screenshot RMClock Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. SpeedFanSpeedFan
  3. Smart DefragSmart Defrag
  4. TuneUp UtilitiesTuneUp Utilities
  5. AIDA32AIDA32
  6. CPU-ControlCPU-Control
نظرات