Connectify Hotspot PRO Windows 7 32/64 bit

Connectify Hotspot PRO Windows 7

Connectify Hotspot PRO Windows 7 - یک ابزار ویژه طراحی شده برای همگام سازی با شبکه های Wi-Fi. با کمک آن شما می توانید نقطه توزیع Wi-Fi خود را سازماندهی کنید، اگر دستگاه مجهز به یک ماژول Wi-Fi باشد. این نرم افزار دسترسی به ابزارهای چند رسانه ای و لپ تاپ ها را پشتیبانی می کند.

این برنامه یک رابط ساده دارد، با انتقال سریع به تمام توابع اصلی. با تشکر از بهینه سازی عالی، این ابزار در پسزمینه اجرا می شود، بر عملکرد کامپیوتر تاثیر نمی گذارد. این برنامه قادر به کار با پروتکل های UPnP، از جمله نسخه های مدرن است. تو می توانی دانلود رایگان Connectify Hotspot PRO آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Connectify Hotspot PRO

دانلودScreenshot Connectify Hotspot PRO Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. ConnectifyConnectify
  2. MaryFiMaryFi
  3. SkypeSkype
  4. Connectify HotspotConnectify Hotspot
  5. Hotspot ShieldHotspot Shield
  6. OneDriveOneDrive
نظرات