PunkBuster Windows 7 32/64 bit

PunkBuster Windows 7

PunkBuster Windows 7 این بازیکن را از حریف نادرست محافظت می کند. دانلود، نصب در رابطه با بازی انجام شده است. این برنامه در دو قسمت ارائه می شود: یکی بر روی دستگاه قرار دارد، دوم سرور است. به روز رسانی به آخرین نسخه به طور خودکار انجام می شود.

این ابزار تقلب را پیدا می کند، آنها را با قرار دادن آنها در لیست سیاه حذف می کند. در حال تماشای پخش، تماشا اگر او شکستن قوانین است. قطع اتصال امکان پذیر است اگر سرور مربوطه را پیدا کنید. تصمیمات در مورد خاموش کردن برنامه توسط مدیر سیستم ساخته شده است، بنابراین سرورهای زیادی وجود ندارد. تو می توانی دانلود رایگان PunkBuster آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی PunkBuster

Screenshot PunkBuster Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. ArduinoArduino
  2. Cheat EngineCheat Engine
  3. Security Task ManagerSecurity Task Manager
  4. SteamSteam
  5. TunngleTunngle
  6. XpadderXpadder
نظرات