MATLAB Windows 7 32/64 bit

MATLAB Windows 7

MATLAB Windows 7 - یک زبان برنامه نویسی تخصصی با هدف پردازش مشکلات ریاضی. محیط توسعه اجازه می دهد تا حل طیف گسترده ای از مسائل کاربردی، مدل سازی هر گونه اشیاء، توسعه مدار های کاربردی و سیستم های ارتباطی، پشتیبانی از تنظیم و تست سیگنال.

این برنامه را می توان برای مدل سازی مالی استفاده کرد، شامل مجموعه ای از ابزار برای کار با ماتریس پیچیده و تحلیلی است. این برنامه می تواند با کتابخانه های .NET ارتباط برقرار کند، از ادغام و ارث بری از کد C پشتیبانی می کند، دارای ابزار تجسم گرافیکی سه بعدی. تو می توانی دانلود رایگان MATLAB آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی MATLAB

Screenshot MATLAB Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Driver EasyDriver Easy
  3. iSpyiSpy
  4. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  5. OctaveOctave
  6. ScilabScilab
نظرات