FurMark Windows 7 32/64 bit

FurMark Windows 7

FurMark Windows 7 مورد استفاده برای تست مانیتورهای ویدئویی با استفاده از آزمون های استرس.

این ابزار قطعنامه مانیتور مورد نظر را گزارش می دهد. تست و تنظیم صاف کردن را در یک پنجره یا صفحه کامل انجام دهید. زمان تست را می توان مستقل تنظیم کرد. این نرم افزار دارای یک تابع تست اجباری است که به شما اجازه می دهد تا ثبات هیئت مدیره را بررسی کنید. شما می توانید سیستم خنک کننده را بررسی کنید. در سایت توسعه دهنده می توانید نتایج را با توجه به عملکرد موجود مشاهده کنید. تو می توانی دانلود رایگان FurMark آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی FurMark

دانلودScreenshot FurMark Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. GPU-ZGPU-Z
  2. SkypeSkype
  3. OperaOpera
  4. 3DMark3DMark
  5. ATTO Disk BenchmarkATTO Disk Benchmark
  6. iTunesiTunes
نظرات