Joxi Windows 7 32/64 bit

Joxi Windows 7

Joxi Windows 7 - برنامه ای برای ایجاد عکس های فوری از مانیتور. کاربر می تواند تصاویر را با یادداشت های مختلف تکمیل کند. تصاویر آماده شده را می توان به ایمیل ارسال کرد.

این ابزار با گزینه هایی برای ویرایش مجهز است: مناطق با شماره گذاری، خطوط، اضافه کردن توصیف (گرافیک و متن). پشتیبانی از کلید های داغ وجود دارد. در هزینه این برنامه برای ذخیره نتایج در سرور در دسترس است. اطلاعات به دست آمده می تواند برای هر منبع اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد. تو می توانی دانلود رایگان Joxi آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Joxi

دانلودScreenshot Joxi Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. SkypeSkype
  3. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  4. OperaOpera
  5. GreenshotGreenshot
  6. PicPickPicPick
نظرات