Hamster Free ZIP Archiver Windows 7 32/64 bit

Hamster Free ZIP Archiver Windows 7

Hamster Free ZIP Archiver Windows 7 - یک بایگانی ساز مناسب با یک رابط ساده و بسیاری از توابع اضافی. با استفاده از ابزارهای آن، کاربران می توانند به سرعت هر گونه فایل و پوشه را آرشیو کنند، آرشیو داده آماده را باز کنند و نسبت فشرده سازی مورد نظر را انتخاب کنند.

با تشکر از ویژگی امنیتی اضافی، کاربران می توانند رمزهای شخصی خود را برای هر بایگانی تنظیم کنند. این برنامه از اکثر فرمت های آرشیو مدرن پشتیبانی می کند. ورودی فایل به شما اجازه می دهد تمام اطلاعات لازم در مورد اطلاعات فشرده را مشاهده کنید. تو می توانی دانلود رایگان Hamster Free ZIP Archiver آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی Hamster Free ZIP Archiver

Screenshot Hamster Free ZIP Archiver Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. WinRARWinRAR
  2. WinZipWinZip
  3. 7-Zip7-Zip
  4. PeaZipPeaZip
  5. HaoZipHaoZip
  6. WinAceWinAce
نظرات