uBlock Windows 7 32/64 bit

uBlock Windows 7

uBlock Windows 7 - یک برنامه کوچک طراحی شده برای تمیز کردن مرورگر از تبلیغات غیر ضروری. با استفاده از توابع ابزار، کاربران می توانند عناصر تبلیغاتی، لینک های بلوک و عناصر عملکردی سایت را حذف کنند. این برنامه مقابله با موارد مسدود شده است که به تعیین میزان تبلیغات در صفحه کمک می کند.

لیست ساخته شده در سایت های مشکوک کاربران را در مورد کلیک روی لینک های خطرناک هشدار می دهد. ثبت ناوبری وب یک صفحه کامل از تمام صفحات مورد استفاده، از جمله داده های به دست آمده از کوکی را فراهم می کند. تو می توانی دانلود رایگان uBlock آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی uBlock

دانلودScreenshot uBlock Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. OperaOpera
  3. SafariSafari
  4. Adblock PlusAdblock Plus
  5. ChromiumChromium
  6. Microsoft EdgeMicrosoft Edge
نظرات