Mouse Recorder Windows 7 32/64 bit

Mouse Recorder Windows 7

Mouse Recorder Windows 7 - عملکرد سفارشی ردیاب با توانایی ویرایش. این برنامه از حالت پسزمینه عملیات پشتیبانی می کند، قادر به شروع و توقف ضبط یک ماکرو با فشار دادن یک دکمه تک است، می تواند حرکت حرکت مکان نما و دستورات صفحه کلید را کنترل کند.

این ابزار به شما امکان می دهد تا قطعات غیر ضروری را کاهش داده و ارزش مختصات را در رکوردهای کامل ویرایش کنید، از زمانبندی ساخته شده در آن با توانایی اجرای همزمان چندین ماکرو استفاده می کند. این برنامه به منابع نیاز ندارد، از تنظیم تعداد تکرارها و صرفه جویی در دستورات در قالب متن پشتیبانی می کند. تو می توانی دانلود رایگان Mouse Recorder آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Mouse Recorder

دانلودScreenshot Mouse Recorder Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. AutoHotkeyAutoHotkey
  2. GS Auto ClickerGS Auto Clicker
  3. IObit UnlockerIObit Unlocker
  4. Macro RecorderMacro Recorder
  5. SpeccySpeccy
  6. UltraSurfUltraSurf
نظرات