MemTest Windows 7 32/64 bit

MemTest Windows 7

MemTest Windows 7 - برنامه ای که تست RAM را ارائه می دهد. اگر OP شامل اشتباهات باشد، این ابزار آنها را پیدا خواهد کرد. چک در چندین مرحله اتفاق می افتد، بلوک های آسیب دیده به یک لیست تبدیل می شوند.

این نرم افزار شامل 9 آزمون می باشد. این کار به صورت چرخه ای انجام می شود، توقف پس از تأیید کاربر اتفاق می افتد. این برنامه قادر به تشویق سیستم، شکست و بی ثباتی دستگاه است. قادر به بررسی عملکرد تجهیزات جدید و یا PC است که تنظیمات آن تغییر کرده است. تو می توانی دانلود رایگان MemTest آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی MemTest

Screenshot MemTest Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. Mz RAM BoosterMz RAM Booster
  3. CleanMemCleanMem
  4. SuperRamSuperRam
  5. FlashGetFlashGet
  6. Memory CleanerMemory Cleaner
نظرات