LightShot Windows 7 32/64 bit

LightShot Windows 7

LightShot Windows 7 به شما اجازه می دهد تا به سرعت تصاویر خود را از دسکتاپ خود به طور کامل یا فقط یک منطقه خاص بگیرید. این نرم افزار تصویری که در نتیجه در فرمت مورد نیاز (jpg، bmp، png) ذخیره می شود و می تواند با استفاده از مجموعه ای از ابزارها پردازش شود و سپس چاپ شود. ممکن است یک برچسب متن اضافه شود.

تصویر، با استفاده از لینک ارائه شده توسط ابزار، می توان به اینترنت آپلود. شما می توانید آن را در ابر ذخیره کنید. صفحه را با فشار دادن PrtSc ضبط کنید. نصب برنامه بلافاصله، بار در کامپیوتر حداقل است. با استفاده از نرم افزار بسیار آسان و راحت است. تو می توانی دانلود رایگان LightShot آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی LightShot

Screenshot LightShot Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. SkypeSkype
  2. SnagitSnagit
  3. HyperSnapHyperSnap
  4. OperaOpera
  5. PicPickPicPick
  6. SnapShotSnapShot
نظرات