Kerio Control Windows 7 32/64 bit

Kerio Control Windows 7

Kerio Control Windows 7 - برنامه بسیار تخصصی طراحی شده برای کنترل و نظارت بر ارتباطات محلی. با این کار، می توانید سرعت شبکه را تجزیه و تحلیل کنید، محافظت از کامپیوتر خود را از برنامه های مخرب و سرقت فایل های مهم را از بین ببرید. وقتی یک فعالیت مشکوک رخ می دهد، این ابزار به طور خودکار کانال اتصال را بسته می کند.

این برنامه با یک سرور پروکسی داخلی ساخته شده است که امکان دسترسی ناشناس به اینترنت را فراهم می کند. رابط برنامه به چند بلوک عملکردی با مجموعه ای از ابزارهای خود تقسیم می شود. تو می توانی دانلود رایگان Kerio Control آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی Kerio Control

Screenshot Kerio Control Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. KasperskyKaspersky
  2. WhatsAppWhatsApp
  3. Kerio VPN ClientKerio VPN Client
  4. Comodo Internet SecurityComodo Internet Security
  5. Norton Internet SecurityNorton Internet Security
  6. ZoneAlarmZoneAlarm
نظرات