Kalkules Windows 7 32/64 bit

Kalkules Windows 7

Kalkules Windows 7 - ماشین حساب مهندسی این گزینه های مختلفی دارد. این یک دستیار ضروری از هر دانش آموز یا دانشجو است. علاوه بر تقسیم با ضرب، تفریق و علاوه بر این، برنامه در ساخت نمودارهای توابع، محاسبه در سیستم های مختلف تعداد مفید است.

این ابزار عملیات را با فراکسیون ها، چندجملهای انجام می دهد، طیف گسترده ای از توابع مختلف، یک مبدل ارزشمند ساخته شده و بسیاری از ویژگی های دیگر. تو می توانی دانلود رایگان Kalkules آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی Kalkules

Screenshot Kalkules Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. CCleanerCCleaner
  2. SkypeSkype
  3. FastStone CaptureFastStone Capture
  4. OperaOpera
  5. 7-Zip7-Zip
  6. AutoHotkeyAutoHotkey
نظرات