IKEA Home Planner Windows 7 32/64 bit

IKEA Home Planner Windows 7

IKEA Home Planner Windows 7 - یک برنامه توسعه یافته توسط شرکت با همان نام. با استفاده از این نرم افزار، کاربر می تواند مدل سازی فضای داخلی خانه ها، آپارتمان ها، تنظیم پارامترها و ابعاد مورد نیاز، محل مبلمان و تجهیزات را در فضای نتیجه انجام دهد. با این کار، می توانید یک پروژه برای طراحی یک اتاق خواب، آشپزخانه، راهرو، فضای اداری، یک مطالعه ایجاد کنید. در حضور پایه کامل مبلمان از تولید کننده. داخلی داخلی را می توان در 3D مشاهده کرد، سپس در فرمت BMP صادر می شود. تو می توانی دانلود رایگان IKEA Home Planner آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی IKEA Home Planner

دانلودScreenshot IKEA Home Planner Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. TeamSpeakTeamSpeak
  2. FencesFences
  3. iTunesiTunes
  4. Planner 5DPlanner 5D
  5. SmartDrawSmartDraw
  6. Sweet Home 3DSweet Home 3D
نظرات