HeidiSQL Windows 7 32/64 bit

HeidiSQL Windows 7

HeidiSQL Windows 7 - برنامه مدیریت و پردازش داده ها در خروجی زیر است. شما می توانید ویرایش و اضافه کنید، رویدادها، روش ها، فایل های وارد شده، هماهنگ سازی را تولید کنید.

پشتیبانی از کار همزمان بر روی چندین سرور. این "نقاط کنترل" ایجاد می کند، بنابراین سیستم می تواند در هر زمان به حالت اولیه خود بازگردد. علاوه بر گزینه های اساسی، برنامه به طور خودکار تمام جداول را در حالت دسته ای اشکال می کند و بهینه می کند. رابط در سبک جدولی ارائه شده است. تو می توانی دانلود رایگان HeidiSQL آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی HeidiSQL

دانلودScreenshot HeidiSQL Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. 7-Zip7-Zip
  3. AutoHotkeyAutoHotkey
  4. Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server
  5. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
  6. MySQLMySQL
نظرات