FBReader Windows 7 32/64 bit

FBReader Windows 7

FBReader Windows 7 اجازه می دهد تا شما را به خواندن کتاب های الکترونیکی با ارائه بسیاری از توابع و حمایت از طیف گسترده ای از فرمت کتاب الکترونیکی.

نرم افزار تصویر، جدول محتویات، پیمایش، جستجوی متن و لینک ها را فراهم می کند. یک ویژگی منحصر به فرد خواندن فایل های djvu است که برای هر خواننده نادر است. شما می توانید پس زمینه ها و فونت ها را از جمله کسانی که توسط کاربر ایجاد می کنید دانلود کنید. تو می توانی دانلود رایگان FBReader آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی FBReader

دانلودScreenshot FBReader Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. LibreOfficeLibreOffice
  2. STDU ViewerSTDU Viewer
  3. Sumatra PDFSumatra PDF
  4. CalibreCalibre
  5. Cool ReaderCool Reader
  6. Adobe Digital EditionsAdobe Digital Editions
نظرات