Ashampoo Snap Windows 7 32/64 bit

Ashampoo Snap Windows 7

Ashampoo Snap Windows 7 به شما اجازه می دهد تصاویر را گرفته و ویدئو دسک تاپ را ضبط کنید. کاربران می توانند تصویری از منطقه انتخابی بگیرند.

این برنامه به تنظیمات مربوط به عکس ها کمک می کند. کاربران می توانند توضیحات متن و علامت های درج، اشاره گرها را اضافه کنند. پروژه تمام شده را می توان در چاپگر چاپ کرد. تمام فرمت های گرافیکی شناخته شده پشتیبانی می شوند. تو می توانی دانلود رایگان Ashampoo Snap آخرین نسخه Windows 7.

دانلود

اطلاعات فنی Ashampoo Snap

Screenshot Ashampoo Snap Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. SkypeSkype
  3. OperaOpera
  4. Icecream Screen RecorderIcecream Screen Recorder
  5. iTunesiTunes
  6. SnapShotSnapShot
نظرات