AeroAdmin Windows 7 32/64 bit

AeroAdmin Windows 7

AeroAdmin Windows 7 طراحی شده برای سازماندهی کنترل از راه دور دیگر رایانه های شخصی. جستجو برای رایانه ها از طریق شناسه هایی که هنگام شروع برنامه تعیین می شوند، انجام می شود. مدیریت در سه حالت امکان پذیر است: کنترل کامل، مشاهده و مدیریت فایل.

این برنامه به شما اجازه می دهد محدودیت های دسترسی به یک مشتری خاص را تنظیم کنید. داده های منتقل شده به رمزگذاری IES، RSA، که حفاظت قابل اطمینان در برابر پروتکل را فراهم می کند، تحت پوشش قرار می گیرد. مدیران متعدد می توانند همان کامپیوتر را به اشتراک بگذارند. تو می توانی دانلود رایگان AeroAdmin آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی AeroAdmin

دانلودScreenshot AeroAdmin Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. TeamViewerTeamViewer
  2. Ammyy AdminAmmyy Admin
  3. UltraVNCUltraVNC
  4. VNCVNC
  5. RadminRadmin
  6. TightVNCTightVNC
نظرات